MLEKO PEŁNE

OPIS PRODUKTU

Pełnotłuste mleko krowie, poddane procesowi pasteryzacji.

ZASTOSOWANIE

Przemysł spożywczy.

PARAMETRY ORGANOLEPTYCZNE

Produkt o lekko kremowej barwie i jednolitej konsystencji. Typowy dla pasteryzowanego mleka smak i zapach bez obcych naleciałości.

PARAMETRY FIZYKO-CHEMICZNE I MIKROBIOLOGICZNE
Tłuszcz (%) 3,2-4,5
Gęstość min 1,0280
Pasteryzacja brak fosfatazy
Kwasowość PH 6,6-6,8
Kwasowość SH 6,0-7,5
Temperatura max 6 st. C
Antybiotyki i subst. hamujące niedopuszczalne
WYMAGANIA MEDYCZNE

Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) NR 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r.ustanawiającym szczególne przepisy dotyczące higieny w w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU

Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) NR 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych.

ZAŁĄCZONE DOKUMENTY

Atest producenta dla każdej partii, dokumenty HDI oraz certyfikaty jakości.