KONCENTRAT SERWATKI 30%

OPIS PRODUKTU

Produkt uzyskiwany z serwatki słodkiej otrzymanej w wyniku produkcji serów dojrzewających. Następnie zagęszczony przez odparowywanie.

ZASTOSOWANIE

Przemysł spożywczy.

PARAMETRY ORGANOLEPTYCZNE

Serwatka o lekko kremowej bądź żółtawej barwie oraz płynnej i jednolitej konsystencji. Świeży, czysty zapach z naturalnym słodko – słonym smakiem bez obcych naleciałości.

PARAMETRY FIZYKO-CHEMICZNE I MIKROBIOLOGICZNE
Sucha masa (%) 28-30
Tłuszcz (%) ≤1,3
Gęstość 1,1200-1,1400
Azotyny nieobecne
Azotany ≤25,0 mg/l
Kwasowość PH 6,0-6,5
Temperatura ≤10 st. C
Ogólna liczba drobnoustrojów ≤ 50 000 1000/ml

WYMAGANIA MEDYCZNE

Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) NR 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r.ustanawiającym szczególne przepisy dotyczące higieny w w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU

Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) NR 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych.

ZAŁĄCZONE DOKUMENTY

Atest producenta dla każdej partii, dokumenty HDI oraz certyfikaty jakości.