KONCENTRAT MLEKA ODTŁUSZCZONEGO

Opis produktu

Koncentrat mleka odtłuszczonego otrzymywany przez odparowanie pasteryzowanego, odtłuszczonego mleka w płynie, wyłącznie z mleka krowiego, pasteryzowany.

Produkcja, przechowywanie i transport tylko zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Charakterystyka sensoryczna

Wygląd: jednorodny płyn, bez obcych ciał

Samk i zapach: czysty, specyficzny, świeży, bez obcych zapachów

Barwa: gładka/jednolita, typowa, biała

Wymagania fizyko-chemiczne

Sucha masa: 34 – 36 %

Zawartość tłuszczu: 0,20 – 040 %

Fosfataza: negatywna

Wartość pH: 6,30 – 6,55

Antybiotyki (w surowcu ) :  brak

WPN średnio ogrzewane: 1,5 – 6,0 MgN/g

Czystość: DYSK A

Wymagania mikrobiologiczne

Całkowita ilośc drobnoustrojów: max. 30.000 CFU/g

Enterobakterie: max. 10 CFU/g

Escherichia coli: nieweryfikowalna CFU/g

Salmonella : nieweryfikowalna, CFU/25g

Listeria: nieweryfikowalna, CFU/25g

Gronkowiec złocisty : niweryfikowalny, CFU/g

Skład produktu

Mleko krowie

Kontrola jakości

Dostarczony towar jest badany niezwłocznie po przyjęciu.

Przechowywanie

Najlepiej do 3 dni

Temperatura magazynowania

Temp. max. 6 ° C

Numer partii, ładunku

Data dostawy, numer samochodu, kwit wagowy, numer załadunku lub rozładunku, nazwa towaru

Transport    

Cysterna, wyłącznie do produktów spożywczych